APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN AHLU SUNNAH WAL JAMAAH

AHLU SUNNAH WAL JAMAAH
Fatwa Mufti Negeri Mesir

Soal :

Apakah pengertian yang sempurna bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah?

Jawab :

Ahli Sunnah wal Jamaah mereka ialah mengikut jalan pertengahan pada syariat, aqidah dan jalan tasawuf.
Maka pada syariat mereka berpegang dengan mazhab Ahlu Sunnah yang empat yang diikuti dan berfatwa juga dari pendapat mazhab yang lain pada keluasan fiqh Islam.

Dan pada aqidah mereka beraqidah dengan Asy’ariah bagi Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Al-Maturidiah bagi Imam Abu Mansur Maturidi.

Pada jalan tasawuf ialah jalan sufi ahlu sunnah yang bersandarkan Al-Quran dan hadith yang berjalan atasnya umat terdahulu dan terkemudian satu jenarasi selepas satu jenerasi. Dan yaitu menjaga adab dengan Allah dan membersihkan hati dan menuju ke makam yang sempurna dan darjat kemuliaan.

Ahlu Sunnah wal Jamaah atas umpama ini seperti golongan orang ramai yang berada dalam kebenaran dari kalangan muslimin kerana sabda Nabi saw :

فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

Artinya : “Ikutilah yang ramai yang mengikut kebenaran maka sungguhnya barangsiapa yang mengasingkan diri maka terasing ia di dalam neraka.” (Hadith Hakim dalam Mustadrak)

Menyebut olih Al-Allamah As-Safarini Al-Hanbali :

“Ahlu Sunnah Wal Jamaah ada tiga kelompok yaitu Al-Athariah yang imam mereka ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Al-Asy’ariah yang imam mereka ialah Imam Abu Hasan Al-Asy’ary dan Al-Maturidiah yang imam mereka ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Dan adapun kelompok yang sesat maka terlalu banyak.” (Kitab Lawami’ Anwar)

Berkata Imam Ibnu Subki :

“Dan mereka yang bermazhab Hanafi dan Syafie dan Maliki dan Hanbali berada dalam aqidah yang satu semua mereka mengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah.”

Dan sebab mensifatkan Ahlu Sunnah akan mereka ini sebagai Ahli Jamaah keadaan mereka sebagaimana disebut olih Imam Abdul Al-Qahir Al-Bahgdadi pada kitab Al-Farqu Bainal Firaq “Mereka Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan setengah mereka akan setangah yang lain. Tidak ada berlaku diantara mereka perbezaan yang menghendaki berlepas diri dan mengkafirkan.
Maka mereka ketika itu adalah Ahlu Jemaah yang mendirikan dengan kebenaran. Dan Allah akan memelihara akan kebenaran dan ahlinya.
Maka tiada jatuh mereka itu pada saling mencela dan berkelahi. Dan tidak adalah pada kelompok dari kelompok-kelompok yang menyalahi melainkan berlaku pada mereka mengkafirkan setengah akan setengah dan berlepas diri setengah dari setengah yang lain seperti khawarij dan rafidhi dan qadariah sehingga berhimpun tujuh orang mereka itu pada satu majlis maka berpecah belah kesemuanya sebab mengkafirkan setengah akan setengah.”

Wallahua’lam

SUMBER : https://www.facebook.com/Ustaz.Azhar.Idrus.Original/posts/2410984428919590?__tn__=K-R

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.