KERAJAAN SABA’

DALAM kisah Nabi Sulaiman a.s, diceritakan bahawa baginda mengajak seorang Ratu (pemerintah) dari sebuah negeri untuk mengikuti agamanya, iaitu hanya menyembah Allah SWT dan bukan yang lain (maksud al-Quran, al-Naml: 10-44).

Negeri itu adalah Saba’ dan ratunya bernama Balqis. Kisah tentang negeri Saba’ dan penduduknya terdapat di dalam al-Quran, iaitu surah Saba’ ayat 15-21. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 54 ayat.

Dinamakan surah Saba’ (perihal penduduk Saba’), kerana kisah mereka ada disebutkan pada ayat-ayat 15 hingga 21. Pada awal surah ini, Allah menegaskan segala puji bagi-Nya kerana Dialah yang menciptakan dan menguasai seluruh alam.

Dialah yang maha melimpah nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada sekalian makhluk-Nya di alam kehidupan ini, dan yang maha melimpah nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada orang-orang beriman pada hari akhirat.

Setelah menolak fahaman kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad SAW dan yang tidak percayakan kedatangan hari kiamat, dan setelah menerangkan keistimewaan-keistimewaan pada nabi-nabi yang telah lalu.

Maka Allah SWT memberi amaran kepada golongan musyrik itu, jika mereka masih berdegil dengan kekufuran, maka mereka akan dibinasakan sebagaimana penduduk negeri Saba’ kerana mereka kufur ingkar.

Kemudian Allah menujukan firman-Nya kepada Nabi SAW dan menerangkan bahawa baginda diutus kepada umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar.

Sebagai penutup, digambarkan keadaan orang yang bersalah pada hari kiamat. Mereka kelihatan cemas takut dan gerun gementar apabila menyaksikan azab seksa yang disediakan untuk mereka.

Semasa mereka diseret untuk menerima balasan, mereka berkata: “Sekarang kami beriman…” tetapi pengakuan mereka yang demikian tidak ada gunanya kerana tempat beriman ialah di dunia, sedang mereka telah terpisah dari dunia dan tidak mungkin kembali lagi.

Dalam surah tersebut dijelaskan bahawa negeri Saba’ dikurniai Allah SWT dengan kemewahan, dengan tanah yang subur sehingga penduduknya hidup dengan aman makmur. Allah SWT berfirman yang bermaksud:… (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. (Saba’: 15).

Namun, kerana ingkar kepada Allah SWT, penduduk Saba’ ditimpa azab berupa banjir besar yang menghancurkan negeri mereka. Kisah pengingkaran kaum Saba’ dan turunnya azab Allah SWT ini terjadi setelah Ratu Balqis mengikuti agama Nabi Sulaiman a.s.

Sebuah hadis sahih daripada Ibnu Abbas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang, yang bermaksud: “Apakah Saba’ itu nama negeri atau nama seseorang?” Nabi menjawab, “Dia adalah manusia beranak 10. Enam tinggal di Yaman dan empat di Syam. Yang di Yaman ialah Mudzhij, Kindah, Alazad, Asa’ariyum, Anmar dan Himyar. Yang di Syam adalah Lakham, Judzam, Amilah dan Ghassan”.

Nenek moyang mereka dikatakan berasal daripada kabilah-kabilah Arab Yaman. Asal kediaman mereka bernama Saba’, kemudian menjadi nama negeri atau kerajaan dengan ibu kota Maarib.

Kerajaan Saba’ pernah dipimpin oleh seorang Ratu yang bernama Balqis. Kepimpinan Balqis menunjukkan bahawa seorang wanita boleh terlibat dan berperanan dalam mengelola pemerintahan.

Balqis termasuk seorang Ratu yang bijaksana, suka berunding dan berdamai. Negeri Saba’ yang dipimpinnya disebut di dalam al-Quran sebagai negeri yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun (Saba’: 15), kerana Allah SWT telah mengurniai tanah Saba’ dengan ladang-ladang yang amat subur.

Allah melimpahkan rezeki-Nya kepada penduduk Saba’ dengan memberi mereka dua kumpulan kebun yang luas lagi amat subur.

Namun kerana mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberi, Allah SWT menggantikan pohon-pohon di kebun itu dengan pohon yang berbuah pahit, iaitu pohon Asl dan Sidr.

Asl adalah pohon yang berakar kuat sehingga sukar dicabut. Adapun pohon Sidr adalah pohon yang tidak mengenyangkan untuk dimakan.

Kisah negeri Saba dengan penduduknya merupakan petunjuk, pengajaran dan tanda akan nyatanya kekuasaan Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: … Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka… (Saba’: 15).

Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak mereka syukuri, bahkan mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan mengingkari seruan Allah sehingga mereka diazab Allah.

Azab berupa banjir dan pohon berbuah pahit menjadi pengajaran berharga bagi kaum Saba

sumber: http://ustaznaim.blogspot.com/2011/06/keistimewaan-kerajaan-saba.html

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.