KHUTBAH PERTAMA DAN TERAKHIR SYAITAN

Iblis berkhutbah…??, benar…ia berkhutbah…bahkan khutbah yang paling menyentuh hati…tidak ada khutbah yang menyentuh hati sebagaimana khutbah Iblis ini.

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata :

ْ”Tatkala hari kiamat Iblis berdiri di atas
sebuah mimbar dari api lalu berkhutbah seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya…”
(Tafsiir At-Thobari 16/563)

Al-Haafizh Ibnu Katsiir rahimahullah berkata :

“Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh Iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan/menghisab para hambaNya, lalu Allah memasukan kaum mukminin ke syurga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam. Maka Iblispun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan….”
(Tafsiir Al-Qur’anAl-‘Adziim 4/489)

Khutbah tersebut disampaikan oleh Iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan…tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahannam…tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka…!!!Khutbah tersebut…Benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut Iblis…Khutbah yang mengalirkan air mata mereka…khutbah yang benar-benar telah menyedarkan mereka akan kesalahan² mereka…Khutbah yang menyedarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terpedaya oleh sang pemimpin…sang khotiib…Iblis la’natullah ‘alaihi, Allah menyebutkan khutbah Iblis yang sangat menyentuh tersebut:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan:”Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan (sekadar) aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih”.Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh kedalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka”
(QS Ibrahim : 22-23)

Demikianlah khutbah Iblis tersebut….setelah ia menggoda manusia…setelah menipu mereka…setelah menjerumuskan merekadalam neraka…setelah tercapai cita-citanya…lalu…

iapun berlepas diri dari para pengikutnya.

Ia sama sekali tidak mahu bertanggung jawab atas godaan²nya…

ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela…akan tetapi ia menyuruh mereka (para pengikutnya) untuk mencela diri mereka sendiri…

Ia mengaku sejak dulu kufur/ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya…

Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, Iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa “Sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih”…lalu Iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk syurga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut Iblis…!!!Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak boleh terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin…Semoga Allah menjaga kita dari rayuan Iblis…jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tersentuh kerana khutbah Iblis ini….orang-orang yang tatkala di dunia tidak tersentuh oleh nasihat² tidak tergerak hati mereka tatkala mendengar kajian-kajian dan khutbah² hati mereka hanyalah tergerak dan tersentuh tatkala mendengar khutbah Iblis…

Na’udzu billah.

والله أعلم بالصواب.

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.