MAHSYAR…..

Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda Allah berfirman, mafhumnya:

Sesungguhnya golongan manusia yang pertama akan diadili pada hari Kiamat kelak ialah: pertama, orang yang mati syahid secara zahirnya. Orang tersebut dibicarakan lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan… tetapi, lalu dia ditanya: 

“Apa yang telah engkau lakukan?” 

Dia menjawab: “Aku telah berperang kerana-Mu sehingga terbunuh sebagai syahid”. 

Allah berfirman yang bermaksud: “Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau berperang dengan niat supaya engkau disebut sebagai pahlawan dan engkau telah mendapatkannya.” 

Seterusnya Allah memerintahkan (kepada malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka.

Kedua, orang yang mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain dan selalu membaca Al Quran. Orang ini pun lalu dibicarakan, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang akan diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan tetapi lalu dia ditanya:

“Apa yang telah engkau lakukan?”

Dia menjawab: :Aku telah mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain serta selalu membaca Al Quran kerana-Mu”. 

Allah berfirman yang bermaksud: ” Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan selalu membaca Al Quran supaya engkau disebut sebagai qari (orang yang pakar membaca Al Quran) dan engkau telah pun mendapatkan semua itu.”

Lalu Allah memerintahkan (kepada Malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Ketiga, orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah, yang digunakan untuk selalu bersedekah. Orang ini pn lalu dibicarakan, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan tetapi, lalu dia ditanya:

“Apa yang telah engkau lakukan dengan harta mu?”.

Dia menjawab: “Tiada satu kesempatan pun yang di dalamnya Engkau suka agar seseorang mengeluarkan sedekah padanya, melainkan aku bersedekah di dalamnya kerana-Mu.”

Allah berfirman: “Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau mengeluarkan sedekah tersebut dengan niat agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan dan engkau telah pun mendapatkan gelaran itu.”

Seterusnya Allah memerintahkan (kepada malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka.

(Riwayat Muslim no. 1905)

Petikan dari buku Riyadhus Solihin oleh Imam NawawiMuslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda Allah berfirman, mafhumnya:

Sesungguhnya golongan manusia yang pertama akan diadili pada hari Kiamat kelak ialah: pertama, orang yang mati syahid secara zahirnya. Orang tersebut dibicarakan lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan… tetapi, lalu dia ditanya: 

“Apa yang telah engkau lakukan?” 

Dia menjawab: “Aku telah berperang kerana-Mu sehingga terbunuh sebagai syahid”. 

Allah berfirman yang bermaksud: “Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau berperang dengan niat supaya engkau disebut sebagai pahlawan dan engkau telah mendapatkannya.” 

Seterusnya Allah memerintahkan (kepada malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka.

Kedua, orang yang mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain dan selalu membaca Al Quran. Orang ini pun lalu dibicarakan, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang akan diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan tetapi lalu dia ditanya:

“Apa yang telah engkau lakukan?”

Dia menjawab: :Aku telah mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain serta selalu membaca Al Quran kerana-Mu”. 

Allah berfirman yang bermaksud: ” Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan selalu membaca Al Quran supaya engkau disebut sebagai qari (orang yang pakar membaca Al Quran) dan engkau telah pun mendapatkan semua itu.”

Lalu Allah memerintahkan (kepada Malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Ketiga, orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah, yang digunakan untuk selalu bersedekah. Orang ini pn lalu dibicarakan, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan tetapi, lalu dia ditanya:

“Apa yang telah engkau lakukan dengan harta mu?”.

Dia menjawab: “Tiada satu kesempatan pun yang di dalamnya Engkau suka agar seseorang mengeluarkan sedekah padanya, melainkan aku bersedekah di dalamnya kerana-Mu.”

Allah berfirman: “Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau mengeluarkan sedekah tersebut dengan niat agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan dan engkau telah pun mendapatkan gelaran itu.”

Seterusnya Allah memerintahkan (kepada malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka.

(Riwayat Muslim no. 1905)

Petikan dari buku Riyadhus Solihin oleh Imam Nawawi

c&p

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.