Home / Artikel Cahaya Islam / Betulkah Ada Hadis “Rahsiakan pertunangan, war-warkan perkahwinan”?

Betulkah Ada Hadis “Rahsiakan pertunangan, war-warkan perkahwinan”?

Soalan:

Assalamualaikum. Banyak disebarkan di internet sepotong hadis yang bermaksud:

“Rahsiakan pertunangan,war-warkan perkahwinan”

Soalan saya apakah benar ia sebuah hadis Nabi Muhammad SAW?

Terima kasih.

Jawapan:

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh al-Dailami di dalam Musnad al-Firdaus dengan lafaz:

Mafhumnya: “Zahirkanlah (war-warkan) perkahwinan dan sembunyikan (rahsiakan) pertunangan.” Akan tetapi hadis ini Dhoief (Lemah) seperti yang dinilai oleh al-Albani di dalam al-Silsilah al-Dhoiefah bilangan: 2494, dan di dalam Dhoief al-Jami’ al-Soghir 922.

Akan tetapi terdapat hadis lain dengan lafaz:

Bermaksud: “Iklankanlah (war-warkanlah) perkahwinan.” (HR Ahmad, demikian juga al-Hakim dan beliau menilai hadis ini sebagai Sahih, nilaian beliau ini dipersetujui oleh al-Zahabi)

Di dalam riwayat al-Tirmizi pula hadis dari ‘Aisyah RA dengan lafaz:

Mafhumnya: “Iklankanlah (war-warkanlah) perkahwinan ini, dan jadikannya di masjjid-masjid, dan pukulkanlah gendang-gendang.” (kata al-Imam al-Tirmizi: “Hadis ini Gharib Hasan di dalam babnya”)

Ini bermakna ungkapan hadis yang bermaksud: “War-warkan perkahwinan” adalah ungkapan dari Nabi SAW. Manakala ungkapan: “Rahsiakan pertunangan” adalah satu ungkapan yang Dhoief atau lemah untuk dinisbahkan kepada perkataan Nabi SAW.

Cumanya, sebahagian ulama ada yang beranggapan sunat menyembunyikan pertunangan jika bimbangkan kejahatan hasad orang lain yang sudah tentu akan berusaha untuk menggagalkan pertunangan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan di dalam Hasyiah al-‘Adawiy ‘Ala Syarh Mukhtasar Khalil 3/167 dari Mazhab Maliki.

Mereka menguatkan pendapat ini dengan hadis:

Mafhumnya: “Bantu-membantulah untuk menjayakan hajat-hajat dengan menyembunyikannya, kerana sesungguhnya setiap yang ada kemanfaatan itu didengki.” (HR al-Tabarani. Dinilai Sahih oleh al-Albani di dalam Sahih al-Jami’, bilangan: 943.)

Namun hadis ini tidak khusus kepada pertunangan sahaja. Sebaliknya anjuran supaya menyembunyikan setiap perkara dari pengetahuan orang-orang yang dengki.

Wallahu a’lam.

Soalan ini ditanya oleh Abu Zasts kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis.

Sumber.

About wanwma

Check Also

Halal, Haram dan Syubhah

Halal Haram dan Syubhat   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *